Wat is teamcoaching?

Teamcoaching is het coachen van individuen in de groep met als doel het onderlinge begrip en de samenwerking te vergroten. In teamcoaching wordt gezamenlijk onderzocht welke dieper liggende kwaliteiten, drijfveren en overtuigingen er zijn en welke rol deze spelen. Het team wordt zich bewust van waar het sterk in is en waar de valkuilen zijn. Hiermee komt het weer in zijn kracht te staan. Er ontstaat draagvlak om te veranderen en een beweging naar een volgende stap. De autonomie, de volwassenheid en de effectiviteit van het team zijn hiermee vergroot.

Welke vragen horen erin thuis?

Vragen voor teamcoaching zijn gericht op het versterken van de effectiviteit van het team. Het bewust worden en doorbreken van bekende psychologische groepsgedragingen is de kern hiervan. Door veranderingen binnen het team, andere verwachtingen van het team of de organisatie kan het team op slot gaan. Ook kan het vergroten van de taakvolwassenheid, het versterken van een competentie of het begeleiden van een implementatietraject een goede vraag zijn voor teamcoaching.

Teamcoaching is geschikt voor teams op alle niveaus, ook management teams.

jpgkrulgooien

Samengevat kun je terecht voor begeleiding bij:

Positiewisselingen
Nieuw management
Reorganisaties
Productieverwachtingen, effectiviteit
Cultuurverandering
Implementatietrajecten
Competentieontwikkeling
Intervisie- en supervisie

Werkwijze

Afhankelijk van de vraagstelling, de capaciteiten van het team en de beschikbare middelen wordt er in overleg met de opdrachtgever een coachplan voorgesteld. Deze inventarisatie is kosteloos.

Het traject kan bestaan uit een of meerdere teambijeenkomsten om de patronen binnen het team te verhelderen en bewustzijn te laten groeien. Een vervolg kan bestaan uit een traject waarbij de in het team aanwezige kwaliteiten ruimte krijgen om het coachdoel te ondersteunen. Ook kan er gekozen worden om de ingezette verandering dieper te borgen met intervisie- en supervisietrainingen. Dit is heel geschikt om het team te leren reflecteren en elkaar op een opbouwende manier aan te vullen. Indien nodig kan teamcoaching worden aangevuld met individuele coaching van een of meerdere teamleden.

Kortom: op basis van de vraag, de aanwezige kwaliteiten en de beschikbare middelen maken we samen een plan op maat.

jpgteam

De toegepaste werkvormen kunnen traditioneel zijn. Ook toepassing van creatieve methodieken en het soms letterlijk in beweging brengen van het team zijn als heel geschikt ervaren om veranderingen te bewerkstelligen. Soms is het werken op de locatie zelf geschikt, soms is het juist goed om voor een andere locatie te kiezen. Werkvormen om kennis en meningsvorming naar boven te halen of persoonlijke werkstijlen te definiëren zijn ook doeltreffend en inspirerend gebleken.

Resultaat

De individuele teamleden zijn zich na de coaching bewust van de kwaliteiten en valkuilen van zichzelf, de collega’s en van het team als geheel. Effectiever gedrag en communicatie is geoefend en geborgd. Het team weet waar het sterk in is en waar het elkaar aanvult. Er is na de coaching een meer volwassenheid binnen het team. Hierdoor is er zin en draagvlak om verder te bewegen en nieuwe dingen aan te gaan.

Methodes

De onderliggende psychologische modellen die veel worden ingezet door Krachtontwikkeling in teamcoaching zijn: fases van groepsontwikkeling, teamrollen (o.a. Belbin, Big five, Kernkwaliteiten), Transactionele Analyse, RET en Leary. Hiernaast zijn er verschillende creatieve werkvormen die ingezet kunnen worden.

Interesse?

Heb je vragen, wil je kennismaken of een coachplan laten opstellen, laat het weten. De eerste afspraak is gratis en vrijblijvend. Teamcoaching kan in het hele land plaatsvinden, zowel op werkplek als daarbuiten.

Illustraties: Inge van Holstein

Reacties zijn gesloten.